تاریخ امروز:1401-04-13

قرآن

توضیحات دسته شما اینجا قرار می‌گیرد.

مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی – قسمت چهارم

مقایسه همزه و الف – قسمت دوم

مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی – قسمت سوم

مقایسه همزه و الف – قسمت نخست

نکته‌ای از وقف و ابتدا

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی – قسمت دوم

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی – قسمت نخست

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری – قسمت هفتم

یازدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

آغاز یازدهمین دوره­ ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

ترتیل فاخر با صدای استاد پرهیزگار

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت پنجم

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری– قسمت ششم

ترتیل آیاتی از جزء سی

مقطع زیبا از تلاوت سوره رعد

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌ونهم

دعای روز بیست‌وهشتم رمضان‌المبارک

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وهشتم

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وهفتم

دعای روز بیست‌وهفتم رمضان‌المبارک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است