تاریخ امروز:1401-05-17

تازه ها

دوره مجازی فعالان حوزه فناوری و امنیت

مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران برگزار می کند مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران با هدف…

دوره مجازی تربیت مدرس سواد رسانه (سطح یک)

مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران برگزار می کند مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران با هدف…

دوره مجازی تربیت رسانه ای

مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران برگزار می کند مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران با هدف…

دوره مجازی توانمندسازی نیروهای رسانه محله

مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران برگزار می کند مرکز نسرا فضای مجازی بسیج استان مازندران با هدف…

فضای مجازی و خطر رشد شخصیت‌های نمایشی

این روزها کودکان و نوجوانان مانند بزرگ‌سالان بیشتر وقت خود را در فضای مجازی می‌گذرانند و بیشتر از بقیه…

ایستگاه سواد رسانه ای-از شایعه تا واقعیت-ایستگاه ششم

در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چگونه مرز میان شایعه و واقعیت را تشخیص دهید. 6️⃣ ایستگاه شماره…

ایستگاه سواد رسانه ای-از شایعه تا واقعیت-ایستگاه پنجم

در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چگونه مرز میان شایعه و واقعیت را تشخیص دهید. ایستگاه شماره ۵✴️…

ایستگاه سواد رسانه ای-از شایعه تا واقعیت-ایستگاه سوم

در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چگونه مرز میان شایعه و واقعیت را تشخیص دهید. 3⃣ ایستگاه شماره…

ایستگاه سواد رسانه ای – از شایعه تا واقعیت-ایستگاه دوم

در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چگونه مرز میان شایعه و واقعیت را تشخیص دهید. 1️⃣ ایستگاه شماره…

ایستگاه سواد رسانه ای-از شایعه تا واقعیت-ایستگاه اول

در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چگونه مرز میان شایعه و واقعیت را تشخیص دهید. 1️⃣ ایستگاه شماره…

دوره تربیت مدرس رسانه(جلسه سوم)

موضوع: ملاحظات انتقادی در درک رسانه

دوره تربیت مدرس رسانه(جلسه اول)

موضوع: فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است