امین، امانت‌دار وقت شما...1403-04-23

وصایای شهدا

پنجاه سال عبادت كرديد، و خدا قبول كند، يك روز هم يكى از اين وصيتنامه‏‌ها را بگيريد و مطالعه كنيد و تفكر كنيد. «امام خمینی‌ره»