امین، امانت‌دار وقت شما...1402-12-07

طنز جبهه

طنز خمپاره قسمت سوم | سرباز گمنام

طنز خمپاره قسمت دوم | سرباز گمنام

طنز خمپاره قسمت اول | سرباز گمنام

طنز در جبهه (حتما ببینید)

استنداپ کمدی در جبهه!

التماس دعا

سنگر یا سنگک؟

سلامتی راننده

خاطرات طنزدفاع مقدس

صلوات

خاطرات طنزدفاع مقدس

شفاعت

خاطرات طنزدفاع مقدس

پسرخاله زن عموی باجناق

خاطرات طنزدفاع مقدس

تکبیر!

خاطرات طنزدفاع مقدس

لگد بر یزید!

خاطرات طنزدفاع مقدس

جشن پتو

خاطرات طنزدفاع مقدس

خرمشهر بوديم !

نوشته دیگری وجود ندارد