امین، امانت‌دار وقت شما...1403-04-23

طنز سیاسی

پاورقی 8 اسفند ماه 1401

پاورقی 7اسفند

طنز | رژیم چِنج (Regime Change)

پاورقی 1 دی ماه 1401

پاورقی 30 آذر 1401

پاورقی 29 آذر 1401

پاورقی 28 آذر 1401

پاورقی 27 آذر 1401

خبرهای آقای سرکچیان (قسمت پنجم)

خبرهای آقای سرکچیان(قسمت چهارم)

خبرهای آقای سرکچیان(قسمت سوم)

خبرهای آقای سرکچیان(قسمت دوم)

خبرهای آقای سرکچیان(قسمت اول)

ماجرای عاشقی پر دردسر رضاخان

قسمت دوم ارباب زمین ها، ببینید و بخندید

ببینید و بخندید که چه کسی پیر فرمانفرما را در میاره

هم بخندید هم ببینید چجور رضاخان؛ شد رضا شاه

رضاخان در خدمت و خیانت سیاستمداران

رضا میرپنج را ببینید اما مواظب باشید خفتتون نکنه

تابیخ و دست های پشت بوته (کودکی رضاخان)