تاریخ امروز:1401-03-02

وحید

آغاز یازدهمین دوره­ ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری – قسمت هفتم

ترتیل فاخر با صدای استاد پرهیزگار

احکام «مد» در تجوید حفص – قسمت پنجم

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری– قسمت ششم

ترتیل آیاتی از جزء سی

مقطع زیبا از تلاوت سوره رعد

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌ونهم

دعای روز بیست‌وهشتم رمضان‌المبارک

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وهشتم

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وهفتم

دعای روز بیست‌وهفتم رمضان‌المبارک

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وششم

دعای روز بیست‌وششم رمضان‌المبارک

مقطع زیبا از سوره محمّد

دعای روز بیست‌وپنجم رمضان‌المبارک

ترتیل آیاتی از جزء بیست‌وپنجم

ترتیل آیاتی از جزء بیست و چهارم

دعای روز بیست‌وچهارم رمضان‌المبارک

ترتیل آیاتی از جزء بیست و سوم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است