وحید

مقطع زیبا با صدای استاد شعشاعی

رفع التقای ساکنین – قسمت دهم

مقطع تاثیرگذار با صدای استاد نقشبندی

رفع التقای ساکنین – قسمت نهم

تلاوت ترتیل به روایت ورش از نافع

رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم

مقطع بسیار زیبا با صدای استاد حصان

رفع التقای ساکنین – قسمت هفتم

تلاوت استاد حصری به روایت ورش از نافع

مقطع زیبا با صدای استاد شبیب – قسمت نخست

رفع التقای ساکنین – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت پایانی

💡نکته‌ای از «وقف و ابتدا» – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت پنجم

مقطع زیبا با صدای حامد شاکرنژاد

نکته‌ای از وقف و ابتدا – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت چهارم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت سوم

آموزش قرآن: نغمه زیبای راست‎کردان در مقام رست