وحید

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت پنجم

تلاوت زیبای آیات انتهایی سوره مبارکه فجر تقدیم به روح ملکوتی حضرت روح‌الله

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی – قسمت دوم (تحلیل)

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت چهارم

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور – قسمت چهارم (ادامه تحلیل)

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور – قسمت سوم (ادامه تحلیل)

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور – قسمت دوم (تحلیل)

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت سوم

مقطع زیبا با صدای استاد شحات انور

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم – قسمت دوم

موارد اختلافی در روایت حفص از عاصم

تلاوت کوتاه و زیبا با صدای استاد غلوش (تحلیل)

تلاوت کوتاه و زیبا با صدای استاد غلوش

آیات پایانی سوره مبارکه انفطار با صوت 4 تن از اساتید بزرگ (همراه با تحلیل)

فراز زیبا از سوره مبارکه انفطار با صوت ۴ تن از اساتید بزرگ جهان تلاوت

تلاوت سوره مبارکه حدید – حاج حمزه زاهدی

تلاوت زیبای سوره یس – حاج حمزه زاهدی

مقطع زیبا با صدای شیخ محمد رفعت

رفع التقای ساکنین – قسمت یازدهم (پایانی)