تاریخ امروز:1401-03-02

تواشیح

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری – قسمت هفتم

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری– قسمت ششم

دعای روز هفدهم رمضان‌المبارک

اجرای دعای وحدت توسط گروه تواشیح «یس» بهشهر

دعای روز سیزدهم رمضان‌المبارک

دعای روز یازدهم رمضان‌المبارک

دعای روز دهم رمضان‌المبارک

دعای روز نهم رمضان‌المبارک

دعای روز هشتم رمضان‌المبارک

دعای روز ششم رمضان‌المبارک

دعای روز پنجم رمضان‌المبارک

دعای روز چهارم رمضان‌المبارک

دعای روز سوم رمضان‌المبارک

دعای روز دوم رمضان‌المبارک

دعای روز یکم رمضان‌المبارک

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری– قسمت پنجم

تواشیح زیبا در مدح رسول‌الله(ص) – گروه «یس» بهشهر

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری – قسمت چهارم

دعای تحویل سال با نوای گروه اهل‌بیت

ابتهال زیبا با صدای مبتهل سوری– قسمت سوم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است