تاریخ امروز:1400-06-28

تلاوت های آموزشی

مقطع زیبا و خاطره‌انگیز با صدای استاد عنتر مسلم (سعید مسلم)

مقطع زیبا با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

مقطع زیبا با صدای استاد منشاوی

تلاوت زیبا با صدای استاد مصطفی اسماعیل

همخوانی زیبای گروه سبیل‌الرشاد به تقلید از استاد رفعت

مقام «حسینی عُشیران» با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام نواثر با صدای استاد منشاوی

مقطعی در مقام «شوری» از استاد شحات محمد انور

قطعه زیبا در مقام رست با صدای استاد عبدالعال

مقام «سوزناک» با صدای استاد عبدالعال

قطعه زیبا در مقام عراق با صدای استاد منشاوی

تلاوت بسیار زیبای سوره اسراء از آیه ۳۰

تلاوت بسیار زیبای سوره اسراء از آیه ۷۸

تلاوت ترتیل بسیار زیبای سوره لقمان از آیه 33

تلاوت ترتیل بسیار زیبای سوره احزاب

تلاوت ترتیل بسیار زیبای سوره اسراء

تلاوت سوره مبارکه حدید – حاج حمزه زاهدی

تلاوت زیبای سوره یس – حاج حمزه زاهدی

نوشته دیگری وجود ندارد
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است