آموزش قرآن

تلاوت ترتیل به روایت ورش از نافع

رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم

مقطع بسیار زیبا با صدای استاد حصان

رفع التقای ساکنین – قسمت هفتم

رفع التقای ساکنین – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت پایانی

رفع التقای ساکنین – قسمت پنجم

نکته‌ای از وقف و ابتدا – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت چهارم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت سوم

آموزش قرآن: نغمه زیبای راست‎کردان در مقام رست

نغمه زیبای راست‎نوا

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت دوم

رفع التقای ساکنین – قسمت نخست

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت نخست

نکته ای در وقف و ابتدا – عبارت «حتّی اذا»

آیا رعایت تجوید در نماز لازم است؟

مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی – قسمت چهارم

مقایسه همزه و الف – قسمت دوم