رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم

💡نکته تجویدی:
رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم
🔷 خلاصه مباحث و نکات پایانی

✅ التقای ساکنین از عوامل ثقالت در صرف عرب و علم تجوید است و باید رفع شود.

✅ رفع التقای ساکنین با حذف یا حرکت دادن ساکن نخست انجام می‎شود.

✅ اگر ساکن نخست، حرف مدی باشد، رفع التقاء ساکنین با حذف صورت می‎گیرد.

✅ در غیر این صورت، التقاء ساکنین با حرکت دادن ساکن نخست صورت رفع می‎گردد.

✅ التقاء ساکنین در غالب اوقات با کسره رفع می‎شود، اما در مواردی ضمه و فتحه نیز به کار می‎رود.

❓ چرا کسره؟
❓ چرا ضمه؟
❓ چرا فتحه؟

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.