شعرخوانی | چه مراعات حقوق بشری کرده علی

توی تاریخ چه زیبا اثری کرده علی

یک سونامی بزرگ خبری کرده علی

با یهودی به مساوات به یک محکمه رفت

چه مراعات حقوق بشری کرده علی

شعر زیبای محمود شاهنوری شاعر آملی در مدح امیرالمؤمنین(ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.