ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرسش های عمومی 12381
    جلسه اول خواستگاری چه بپرسیم
    باز