امین

توزیع یک میلیون بسته معیشتی هفته وحدت در سراسر کشور

تلاوت ترتیل به روایت ورش از نافع

رفع التقای ساکنین – قسمت هشتم

مقطع بسیار زیبا با صدای استاد حصان

رفع التقای ساکنین – قسمت هفتم

مقطع زیبا با صدای استاد شبیب – قسمت نخست

رفع التقای ساکنین – قسمت ششم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت پایانی

💡نکته‌ای از «وقف و ابتدا» – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت پنجم

نکته‌ای از وقف و ابتدا – پرسش و پاسخ

رفع التقای ساکنین – قسمت چهارم

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت سوم

رفع التقای ساکنین – قسمت سوم

آموزش قرآن: نغمه زیبای راست‎کردان در مقام رست

رفع التقای ساکنین – قسمت دوم

نغمه زیبای راست‎نوا

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت دوم

رفع التقای ساکنین – قسمت نخست

آموزش لحن – جلسه ششم – قسمت نخست