تاریخ امروز:1400-06-28

طرح شهید سلیمانی

در صورتی که قبلا در سامانه ثبت نام نموده اید برای بررسی وضعیت خود وارد این لینک شوید.

فرم ثبت درخواست نیازمندی
  • لطفا شماره همراه را با دقت وارد کنید چرا که سایر اطلاع رسانی ها از طریق این شماره انجام خواهد شد.
  • این قسمت پس از تماس با بیمار و در صورت نیاز استعلام از فرمانده پایگاه محل توسط اپراتور تکمیل می گردد
  • این قسمت توسط اپراتور پس از اتمام ماموریت تکمیل می گردد. نمونه گزارش تکمیل شده 1: برادر حسین احمدی با کدملی 0123456789 بعنوان پرستار/بهورز به همراه برادر رضا کاظمی با کد ملی 0123456789 بعنوان راننده در تاریخ 1400/6/20 جهت انجام تزریقات به درب منزل بیمار مراجعه نمودند و ماموریت با موفقیت انجام شد نمونه گزارش تکمیل شده 2: برادر حسین احمدی با کدملی 0123456789 بعنوان پرستار/بهورز به همراه برادر رضا کاظمی با کد ملی 0123456789 بعنوان راننده در تاریخ 1400/6/20 جهت انجام تزریقات به درب منزل بیمار مراجعه نمودند اما فرد متقاضی (درمحل حاضرنبود / از دریافت خدمات منصرف شد / پاسخگو نبود)
  • این قسمت توسط اپراتور پس از اتمام ماموریت از طریق تماس با بیمار یا همراهان وی انجام می شود
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است